Parenteel Tromer

Welkom op mijn site over de familie Tromer.

Voor het maken van deze parenteel heb ik naast eigen onderzoekswerk ook gebruik gemakat van F.I.Rip, Wageningen, 2000.

Chistoffel Tromer werd omstreeks 1655 geboren in wat toen de Generaliteitslanden heten. Hij bekleedde diverse functies zoals Rentmeester van de Heerlijkheid Rhoon en postmeester van 's-Gravenhage en later Breda.
In de stamboom van de familie Tromer kom je daarom ook veel belangrijke maatschappelijke functies tegen, zoals Schepen, Regenten, Baljuw en Schout.
Inmiddels zitten er 249 personen in de parenteel.


Volkstelling 1947

In de Nederlands Repertorium van Familienamen van het Meertens KNAW vind je een overzicht van het aantal malen dat naam Tromer tijdens de volkstelling van 1947 voorkwam. In totaal kwam men op 53 personen, waarvan 49 in Zuid-Holland. Onderstaand kaartje geeft een mooi overzicht.

Volkstelling van 1947.
Om redenen van privacy zijn van alle nog levende personen jonger dan 80 jaar de geboortedata verwijderd en zijn de voornamen als initialen weergegeven.