PARENTEEL VRIJ

Welkom op mijn genealogie site met parentelen (stamboom) van diverse families met de naam Vrij. Het gaat om de families die in de Burgerlijke Stand (dus na 1811) de naam Vrij hanteren. In het onderzoek naar deze families hebben we kunnen constateren dat in de DTB (dus voor 1811) die naam ook voorkwam als Vreij, Freij, Vrije, Verrij etc. Er is een diversiteit in families Vrij omdat de oorsprong van die diverse families, voor zover wij dat hebben kunnen vaststellen verschilt. Om die families uit elkaar te kunnen houden hebben we hen de naam van de plaats of het gebied gegeven waar ze in belangrijke mate hebben gewoond (althans tot ca 1900).

De parentelen berusten deels op eigen onderzoek (internet- en archiefbezoek), deels is het gebruik gemaakt van onderzoekswerk van anderen. Voor een ander deel zijn vanuit diverse familes aanvullingen aangeleverd. Hiervoor onze dank. Voor aanvullingen houden we ons nog steeds aanbevolen. We zijn ook benieuwd of er nog een tak van de familie Vrij is die geen relatie heeft met de door ons onderzochte families.


Ik ben het onderzoek gestart met mijn eigen familie Vrij waarvan de vroegste vermelding Goos van Rije betreft die omstreeks 1525 geboren werd. Omdat deze familie Vrij in belangrijke mate op Voorne-Putten woont en gewoond heeft heb ik dit de familie Vrij van Voorne-Putten genoemd. Dit is de grootste stamboom en bevat 858 personen.
Rond 1700 kwam uit Duitsland (Steijnthal) Anthonij Aldertsz. Vrij naar Voorne-Putten. In 1698 huwde hij in Brielle en stond aan de basis van een uitgebreide familie die in belangrijke mate in en rond Brielle woonden: familie Vrij Brielle (81 personen). Opvallend zijn de "Franse-namen" die zij rond 1800 hanteerden (zoals Jean Henry Vrij en Pierre Guillaume Vrij).
De oudste vermelding van de familie Vrij Leiden (54 personen) is een Dirk Vrij waarvan zoon Folpert in 1687 geboren is te Maastricht. Hij ging via Amersfoort naar Leiden waar de familie in belangrijke mate verbleef. De gegevens van deze tak komen in belangrijke mate van de "stambomen van Jouke".
In het midden van de 18e eeuw komt de kleermaker Jan Roelfs Vrij vanuit Noord-Duitsland naar Groningen (100 personen). Onder zijn nakomelingen zijn diverse schippers die de turf vanuit de hoogveengebieden naar stokerijen als die in Appingedam brachten. Nadat in de turf geen geld meer te verdienen was zie je deze familie terugkeren rond Utrecht - Den Bosch. Met name dank aan Wim Vrij die deze familie heeft onderzocht.
In Friesland is er ook een uitgebreide familie Vrij (259 personen). Deze woont en woonde in belangrijke mate in Noord-Oost Friesland (Dokkum en omstreken). De oudste vermelding (met dank aan Henk de Jonge voor het uitgevoerde onderzoek hiernaar) is begin 1700 een Harm Vrije. Zijn zoon Jan Vrije was eekstoker (eek=azijn) te Dokkum. De naam Vrij komt daar al eerder voor: Hans Hansen Vrij (soldaat uit Norden - Duitsland) die op 27 december 1660 in Dokkum in ondertrouw gaat met een Antje Rinses. Een link hebben we nog niet kunnen vaststellen.
Verder zijn er nog een aantal "kleinere families":
  • West Friesland (33 personen): met name uit de plaatsen Nieuwendam en Zunderdorp. Oudste vermelding Gerrit Vrij midden 18e eeuw.
  • Amersfoort (42 personen): de stamvader is Willem Verheij, geboren ca 1773. Geloof is Rooms Katholiek. In de archieven staat vermeld dat hij weeskind was;
  • Vianen (44 personen). Johanna Vrij is in weze de stammoeder van de Vianentak. Zonder echtgenote(n) gaf zij vanaf 1835 het levenslicht aan een drietal Vrijtjes. Haar oorsprong is de familie Verheij uit Lekkerkerk;
  • Veenendaal (20 personen). Stamvader is Marinus Vreeij. Zijn zoon Jacob Vreeij (geboren ca 1781 Roubach Duitsland) trouwde op 10 december 1830 in Doetinchem en verhuisde vervolgens naar Veenendaal.
Zijn zoon (Emanuel Jacob) heette nog Vreeij. De nakomelingen hierna hanteren de naam Vrij (Hartog Vrij etc). Deze familie is van Joodse oorsprong. Velen van hen zijn in Auschwitz en Sobibor overleden, zie ook het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland.

Volkstelling 1947

In de Nederlands Repertorium van Familienamen van het Meertens KNAW vind je een overzicht van het aantal malen dat naam Vrij tijdens de volkstelling van 1947 voorkwam. In totaal kwam men op 462 personen, waarvan 138 in Rotterdam (van de 193 in Zuid-Holland) en 125 in Noord-Holland. Onderstaand kaartje geeft een mooi overzicht.

Volkstelling van 1947.
Opmerkingen, aanvullingen en vragen kan je kwijt in het Gastenboek / Forum.
Om redenen van privacy zijn van alle nog levende personen jonger dan 80 jaar de geboortedata verwijderd en zijn de voornamen als initialen weergegeven.