PARENTEEL VAN ZANTEN

Welkom op mijn genealogie site met de parenteel (stamboom) van de familie Van Zanten.

De tot nu vroegste vermelding betreft Joan Sandtman die samen met zijn vrouw Maria Mollers vanuit Hopsten (Münsterland) naar Nederland kwam omstreeks 1760.
Zij vestigden zich waarschijnlijk als Hannekenmaaiers in Zevenhuizen. Hannekenmaaiers waren Duitse seizoenarbeiders die in de landbouw werkten. In Zevenhuizen kregen zij twee kinderen, Gijsbert en Andries van Santen.
In Hopsten hadden ze al een zoon gekregen, Barend die op latere leeftijd ook naar Nederland is gekomen. Barend vestigde zich in Ter Aar, alwaar hij trouwde met Aaltje Schoutte. Barend was werkzaam als dagloner en kon zoals zovelen in die tijd niet schrijven.
Om een één of andere reden is Barend zich Verhoef gaan noemen, hoewel hij door zijn broer Andries wel als Van Zanten werd begraven.
Zijn broers boerden beter en hadden allebei en boerderij. Andries kon ook lezen en schrijven.

De tak van Gijsbert zwierf uit naar Zegwaard / Zoetermeer en Berkel en stierf na 3 generaties in mannelijke lijn uit. Dat betekent dat alle Van Zanten's uit deze familie allemaal van Andries van Zanten afstammen, velen zijn terecht gekomen in Rotterdam.

Gijsbert kreeg na het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Jenten nog een dochter, Maria, bij een ander vrouw, Trijntje Sluiten. Hij is nooit met haar getrouwd en in de gerechtelijke stukken over de verdeling van de erfenis komt zowel Trijntje als Maria niet voor. Trijntje kreeg een paar jaar eerder nog een zoon waarvan geen vader bekend is, Andries Sluiters, gedoopt in 1810. Het zou kunnen zijn dat deze zoon ook van Gijsbert is, maar bewijzen zijn daar niet voor.
Onechte kinderen kregen in die tijd overigens vaak de naam van hun vader. Dit zou erop kunnen wijzen dat het een buitenechtelijk kind is van Gijsbert zijn jongere broer Andreas. Hoewel er dus geen bewijzen zijn heb Andries SLuiters toch meegenomen in de parenteel.

Volgens de overlevering komt de familie Van Zanten uit de Duitse Stad Xanten, of dit waar is moet nog onderzocht worden, maar Hopsten ligt al wel enigszins in de buurt.


Volkstelling 1947

In de Nederlands Repertorium van Familienamen van het Meertens KNAW vind je een overzicht van het aantal malen dat naam Van Zanten tijdens de volkstelling van 1947 voorkwam. In totaal kwam men op 3482 personen, verspreid over diverse van elkaar losstaande families. De naam kwam vooral voor in Zuid-Holland (1298), waarvan in Rotterdam 360 (een fractie daarvan beslaat dus de door ons onderzochte familie), Noord-Holland (581) en Gelderland (516). Onderstaand kaartje geeft een mooi overzicht.

Volkstelling van 1947.
Om redenen van privacy zijn van alle nog levende personen jonger dan 80 jaar de geboortedata verwijderd en zijn de voornamen als initialen weergegeven.